Friska hus behöver ventilation

Tyvärr har en stor del av alla småhus vi besöker varje år för dålig luftomsättning / ventilation, vilket leder till fuktproblem, ohälsa som tex astmatiska problem - i näsata alla "sjuka hus" är dålig ventilation en "bov" i dramat. Vi ser fler och fler kunder där innemiljön är ett tydligt problem, astmatiska problem, sömnproblem, snarkningar, allergier mm, människan föddes för att bo i en grotta eller under en gran i skogen med god tillgång till frisk luft.

Alla hus behöver god ventilation, en grundregel är att luften ska bytas varannan timme (rekomenderas av Boverket samt Socicialstyrelsen). Det finns olika system för att ventilera sitt hus: FTX aggregat (Frånluft-Tilluft-med värme växling)fördel inget kalldrag, nackdel dyrare än frånluft. Frånluft, luften dras ut och uteluften sugs in via luftspalter/don. Fördel relativt billigt system, nackdel kalldrag i rummen. I mordernare hus är styrd ventilation en självklarhet, men i ädre hus har ventilationen skötts av en förbränningspanna tex olja, ved, gas etc, förbränningsprocessen har sugit in luft som sedan dragits ut i skorstenen. Därigenom har huset fått sin ventilation. I äldre hus är det vanligt att man ordnat ventilationen med tex Pax fläktar i badrum och toa, dom räcker inte till att dra luften från sovrummen till badrum/toa för att evakuera ut luften.

Vanliga misstag vid ventilationsförstärkning i villor är att man av ekonomiska skäl eller okunskap sätter in spaltventiler i fönster karmen, vid normala förutsättningar räcker inte den ekvivalenta arean för att släppa in tillräckligt med luft - man bör montera tillufts don  med en diameter på 900mm. Det blir även sämre komfort då luften tvingas upp i högre hastigheter och man kan känna av kalldraget mer. För frånluften rekomenderas att man monterar en ljudisolerad suglåda på skorstenen för att återställa samt förstärka självdraget, små "väggfläktar" typ Pax eller dylikt rekomenderas inte i annat än sommarstugor. Dock kan dom användas av ekonomiska skäl eller om det inte går rent tekniskt att få till det med takfläkt.

Behöver du installation av ventilations system - ring oss.

Artikel i DN om dålig inneluft 

 

 

monterad_suglda_mgel_fukt_problem_skarpa_lukter_inomhus_ventilations_frbttring.JPGavfuktningsteknik_3_bilar_p_rad_mgel_fukt_problem_radon_ventilation_mgelsanering_luktsanering_dlig_ventilation.JPGmgelproblem_dlig_ventilation_luktproblem_ventilation_installera_frnluftsventilation.JPGSuglda_p_skorstenen_frnlufts_ventilation_luktproblem_luktsanering_fuktproblem_Stockholm_Uppsala_Nykping_Norrtlje.JPG

ventilation mgelsanering_fuktig_vind_fukt_p_vind_luktsanering_krypgrundventilation mögelsanering lukter fukt på vinden

Avfuktingsteknik

Södra Stockholm Adress: Mörtnäs Hagväg 3, lokal 4,  134 44  Gustavsberg. Telefon 08-51816666 kontakt@avfuktningsteknik.se

Norra Stockholm Ullevivägen 18, lokal 8, 19740 Bro Telefon 070-5181901 martin@avfuktningsteknik.se

 

Webbyrå: Pigment AB Stockholm