Varför är det fuktigt i min krypgrund?

Det kan bero på flera faktorer, dels kan det kondensera på sommaren när varm luft kommmer in och möter kallt material inne i krypgrunden. Det kan också bero på tryckande vatten ur marken som avdunstar. 

Webbyrå: Pigment AB Stockholm