Mögelsanering avfuktning Krypgrund StockholmMögelsanering krypgrund Stockholm  mögel avfuktning krypgrund luktsanering radon 1Mögelsanering krypgrund Stockholm  mögel avfuktning krypgrund luktsanering radon 1

Mögelsanering

Mögelsanering - varför?

Boverkat pekar på att småhus i Sverige har stora problem med mögel och fukt (ca var tredje hus har problem), många vet inte om problemet förrän det gått långt och möglet är synligt. Idag vet vi att mögel och fukt påverkar oss negativt, symtom på människor vid mögel allergi: rinnande ögon eller att ögeonen "kliar", hosta /astmatiska besvär, dålig sömn, trötthet, rodnader på huden, svulla slemhinnor som kan visa sig av att man snarkar ( vi har flera fall där vi mögelsanerat och en i familjen slutat snarka efter åtgärden). 

 

Mögelsanering -metoder

  • Spruta ytan med starkt oxidativ vätska tex Natriumhypoklorit - effekten blir bra samt att den bleker ner pigmentet vilket gör att man kan se om det kommer tillbaks. Det är viktigt att vätskan inte späds.
  • Riva bort skadat material och bygga upp nytt, används som sista utväg eftersom det ibland blir mycket dyrt.
  • Isblästring "hackar" bort mögel påväxten men de sporer som lossnar sprids i luften och hamnar på en annan plats/yta, tex på en vind får du sporerna i ditt bjälklag istället dvs du flyttar på problemet.
  • Slipning av ytan, samma som ovan.

 

Kontakta oss så tar vi fram en lösning på mögelsanering i ert hus.

Mögelproblem mögelsanering astmatiska besvär

Barn under 16 år är särskillt känsliga för exponeras för mögel, det vi ser i utredningar är att det ofta finns klara kopplingar mellan astmatiska problem, snarkning mm där det finns mögelproblem i hus som dessutom har undermålig ventilation.

Webbyrå: Pigment AB Stockholm