Akuäavfuktning snabbavfuktning vattenskada mögelsaneringAvfattning krypgrund mögelsanering stockholm luktsaneringAvfuktning vind mögelsanering vind luktsanering vind stockholmFuktproblem vind mögelsanering vind lukter från vind stockholmFuktig krypgrund avfukta krypgrund mögelsanera krypgrund stockholmMögel  i krypgrund mögelsanering lukter i krypgrund krypgrund fukt krypgrundsavfuktareKrypgrundsisolering krypgrund fukt krypgrundsavfuktare Anticimex ocab

Avfuktning

 

Avfuktning krypgrund

Avfuktning av en krypgrund kan göras på många olika sätt, det viktiga är att avfuktningsmetoden anpassas efter de faktiska omständigheterna. Att bara installera en avfuktare är oftast bara ett del moment för att få en bra miljö i krypgrunden, hur ser det ut i grunden: är det lukter/emissioner i boytan, finns det fritt vatten, finns det kemiska preparat i bygg konstruktionen, fungerar dräneringen tillfredsställande. Finns det gammalt byggskräp mm som behöver rensas bort. Finns det kemiska emmissioner räcker det oftast inte med en teknisk avfuktare utan man får använda ett system som jobbar med ett större undertryck. Kontakta oss så kommer vi ut på plats för att bedöma vilka åtgärder samt vilket system som passar bäst för ER krypgrund.

 

 

Avfuktning vind

 Avfuktning av vind är ett eget kapitel, här är det bästa oftast inte att installera en vanlig sorptionsavfuktare. Att vindars fukt problem ökar har flera orsaker som samspelar, tex har många gått från förbrännings pannor till effektiva värmepumpar, el pannor, fjärrvärme mm, det som händer då är att murstocken kallnar vilket gör att det sk självdraget reduceras kraftigt. Fukten som de boende producerar (en människa som vilar avger ca 50 gram vatten per timme, sen tillkommer dusch fukten, matlagning mm) och inte ventileras ut  följer med stigtrycket uppåt i huset där det tränger upp på vinden. När den varma fuktiga luften träffar den kalla råsponten kondenserar det och materialet blir fuktigt vilket i många fall resulterar i mögelpåväxt. Sätter man då in en sorptionsavfuktare som skapar undertryck hjälper man fukten upp till vinden.

 

Avfuktning vattenskada

Vid en vattenskada gäller snabbhet - stoppa läckaget, gör en bedömning hur långt fukten spridit sig och om det behövs nödvändigt öppnar man konstruktionen för att kunna fukta av på djupet. För att skynda på avfuktningen är det en fördel att använda värme strålning som värmer upp materialet.

Webbyrå: Pigment AB Stockholm