trng_vind_med_fuktproblem_avfuktning_mgelsanering_besiktning_vind_stockholmfuktkontroll_fuktutredning_mgelprovtagning_stockholminstallation_krypgrundsavfuktare_stockholm_mgelsanering_mgel_problemventilation mögelFuktkontroll_fuktutredning_mgelprovtagning_stockholmhåltagning grundmur mögelsanering krypgrundfukt i krypgrund mögelsanering avfuktninginstallation_krypgrundsavfuktare_stockholm_mgelsanering_mgel_problemmögel i krypgrund mögelsaneringmögel på kallvind lukter i husfukt på kallvind med mögelskadorfukt i kryprund avfuktning mögelproblemrötskada i krypgrundSuglda_p_skorstenen_frnlufts_ventilation_luktproblem_luktsanering_fuktproblem_Stockholm_Uppsala_Nykping_Norrtljeslpvagnen_mgelsanering_luktsanering_radonsug_ventilation_krypgrund_kallvind_med_mgel_avfuktare_stockholm_uppsala_norrtlje_Nykpingradon_tgrder_radonsug__ventilation_stockholm_nykping_norrtlje_uppsalamglig_isolering_p_kallvind_mgelsanering_avfuktning_luktsanering_ventilation_stockholm_nykping_uppsala_norrtljeinstallation_trygghetsvakten_classic_p_fuktig_kallvind_ventilation_luktsanering_stockholm_uppsala_norrtlje_Nykpingmgelsanering_mgel_krypgrunds_problem_radonsug_ventilation_stockholmAMP-91_sanerad_rspont_p_kallvind_med_trygghetsvakten_avfuktare_Uppsala_Stockholm_Nykping_Norrtljeventilation stockholm mögel på vinden

 Tjänster som vi utför i Stockholm med omnejd.

Tjänster i krypgrund och kallvind: avfuktning, mögelsanering, isolering, luktsanering, plastning med åldersbeständig plast, ventilerade golvservice av avfuktare / krypgrundsavfuktare, pumpgropar,utsugning av gammal isolering med egen vaccumsug, kapillärbrytande åtgärder, fuktkvotsmätningar, Radonmätning (en populär tjänst vid försäljning av fastigheter är korttidsmätning av Radon) , långtidsmätning av Radon med spårfilmsdosorRadonsug, mögel provtagning mm

Vi utför de flesta tjänsterna i och kring kallvindar och krypgrunder. Vi är auktoriserade av Munters och Trygghetsvakten för installation av deras avfuktningssystem. Vi utför även snabbavfuktning i samband med vattenskador, luktsanering med ozonaggregat. På vårarna brukar vi även hjälpa våra kunder med fasadtvätt samt tätning av krypgrunder och vindar mot skadedjur. 

Kontakta oss för mer information kontakt@avfuktningsteknik.se  08-51816666


Avfuktning Krypgrund - krypgrundsproblem Stockholm

krypgrund: Det är mer en regel än undantag att man får problem i sin krypgrund, pga dess utformning. Grundproblemet är att det under sommaren kommer in varm luft från utsidan som möter det betydligt kallare materialet/luften inne i krypgrunden. Kondens uppstår när differensen mellan varmt och kallt är tillräckligt stor, kondensen sätter sig i tex blindbotten, balkar, andra organiska material mm som då höjer fuktkvoten i dessa. När det är tillräckligt fuktigt under en tid kan man få Mikrobiell påväxt (detta är ett samlingsnamn för mögel och bakterie svampar) som kan ge ifrån sig emissioner som kan lukta (i hus med problem i krypgrunden är det vanligt med en doft av jord/mögel, ibland kan dom vara riktigt skarpa) samt vara skadliga (vissa mögelarter kan ge upphov till cancer). Om dom boende i huset mer eller mindre är konstant förkylda eller snuviga kan det vara ett tecken på mögelproblem.

Att åtgärda krypgrunden: För det första skall man se till att dräneringen fungerar och leder bort vattnet från huset, samma sak med avledningar från tex stuprännor. Man börjar med att rensa bort organiskt material på marken i krypgrunden, sedan ser man till att plasta in marken samt yttre grundmuren (hur detta ska göras beror på vilket system man använder för avfuktningen) med ålderbeständig plast som håller tillbaka avdunstningen från marken, om man vill ha bättre hållbarhet eller om man har vass singel i grunden kan det vara bra att använda en starkare fiberarmerad duk mot avdunstningen. Om det är stående vatten i krypgrunden kan man vara tvungen att arrangera en pumpgrop samt att singla av marken för att bryta kapillärsuget. Har man berg i dagen kan det vara ekonomiskt (på längre sikt) att använda en isolermatta mot berget för att minska kondenseringen och därmed få lägre drifttider på avfuktningsanläggningen, denna står även emot radon på ett bra sätt. Sen monterar man ett avfuktningssystem som reglerar luftfuktigheten i krypgrunden, antingen väljer man ett system baserat på värmekablar och fläkt med styrning eller den traditionella sorptionsavfuktaren (sorptionsavfuktaren är speciell pga att den är effektiv även i lägre temperaturer, en kylavfuktare är mest effektiv i 18-20 grader). Informera alltid den som ska projektera om det finns Radon i huset. Om det finns mögelpåväxt (mikrobiell påväxt) i krypgrunden rekommenderar man att man sanerar bort det pga av de hälsorisker som finns förknippat med det. Om lukterna från krypgrunden spritt sig till boytan kan man efter att grundproblemet är åtgärdat utföra en luktasanering då de partiklar som luktar dödas av bla genom ozongenerator / plasma luktsanerings aggregat.


Avfuktning kallvind Stockholm

Allmänt kallvindar: Problemet med kallvindar är idag väl känt, problemen brukar börja eller eskalera när man byter ut den gamla trotjänaren förbränningspannan (olja,ved,gas etc) mot tex värmepump, fjärrvärme etc. Det som händer i de hus som har självdragsventilation är att ventilationen dör dvs ventilerar huset alldeles för lite. Detta tillsammans med att vi (den moderna människan) duschar, badar, kokar, etc mycket mer än man gjorde för 20-40 år sedan, ökar ångtrycket mot vinden. Med förbränningspannan som värmde murstocken kunde detta klara kallvinden och hålla den torr, men med en kall murstock blir ofta resultatet en fuktig vind med mögel / mikrobiell påväxt. Ett annat problem är när man ska spara energi och tilläggsisolerar kallvinden, ofta uppträder mikrobiell påväxt redan efter 1-3 år på kallvinden.

Att åtgärda kallvinden: Om det finns mögelpåväxt (mikrobiell påväxt) i krypgrunden rekommenderar man att man sanerar bort det pga av de hälsorisker som finns förknippat med det. Man kan montera in en sorptionsavfuktare på kallvinden, men pga av ljudnivåerna är det oftast ett mindre bra alternativ (dom flesta avfuktare avger ca 50-60Dba, vilket kan upplevas som störande om man har sovrum i direkt anslutning till vindsutrymmet). Det finns sedan många år ett system som består av värmekablar och fläkt med en styrning som reglerar fukten på vinden på ett effektivt och ekonomiskt sätt. 


Mögelsanering / mikrobiell sanering mögelproblem Stockholm

Allmänt om mögelsanering: Om det finns mögel eller mikrobiell påväxt i huset bör man mögelsanera bort dem då det kan vara en hälsorisk. Det finns idag ett antal mögelsanerings metoder, en del är baserade på gifter som sitter kvar i huset och en del är biologiskt nedbrytbara.

Mögelsanering i utförandet: Vår personal använder alltid godkänd skyddsutrustning (helmasker med partikelfilter samt gasfilter, foliedräkter, skyddshandskar mm). Ventilation av utrymmet är en viktig del, saneraren avsynar efter varje sprutning och ser till att resultatet blir bra. Vid vindssaneringar sprutar vi med professionella dys sprutor för att minimera vätskespridningen.vi använder bara de som inte är skadliga för miljön och människor. Mögelsanering skall utföras med största försiktighet, vi har valt att göra det med MVOC - en del väljer att mögelsanera mekaniskt, dvs slipa, blästra (nackdelen med maekanisk mögelsanering är att möglet ofta sprids via luften till isolering, boyta mm). För att även döda av de mögelsporer som finns i luften kan man utföra en luktsanering med en ozon generator / plasma sanerings aggregat, detta tar även bort de flesta partiklar som skapar lukter.Äkta hussvamp sanering

Vi sanerar äkta hussvamp när det finns behov av det, vi rekommenderar att man utför en test för att faställa att så är i fallet.Vi är auktoriserade att utföra provtagning av äkta hussvamp. Vid sanering av äkta hussvamp är det extremt viktigt att man följer sanerings regler rigoröst - annars finns det risk att det uppstår svamp i andra delar av huset och arbetet måste göras om.

 

Tilläggsisolering av vind

Vi utför tillägsisolering av vindar samt total återställningar dvs är det mögelpåväxt i isolering samt på råspont sanerar vi, suger ut gamla isoleringen, lägger  ny ångbroms/ ångspärr, sprutar in ny isolering - monterar fuktskyddande system.

Vid mycket trånga vindar kan vi tilläggsisolera nerifrån boytan med Aeroflexduken, den ger isolering, ångspärr samt återreflekterar 92-97% av värmen som strålar uppåt. Dvs den spar en hel del energi, betänk följande värmen rör sig uppåt i huset och i innertaket sitter ett material som återstrålar  92-97% av värmen.

 

 

aeroflexduk_som_isolering_samt_ngsprr_mot_kallvind_tillggsisolering_av_kallvind_stockholm_nykping_uppsala_.jpg


 

Utsugning / uttag av sågspån / kutterspån gammal isolering från vindar mm

Om den gamla isoleringen blivigt angripen av mögel eller att lukter deponerats i den kan man vara tvungen att ta bort den. Ibland vill man även göra en "total återställning" av vinden för att slippa framtida problem. Vi kan hjälpa er med att ta ut den gamla isoleringen, sanera bort mögel, lägga en ny ångspärr / ångbroms, spruta in ny isolering samt monter ett aktivt fuktskydd.

uttag_av_isolering_frn_kallvind_mglig_isolering.jpg

Snabb Radon mätning- är det bråttom vid tex ett husköp kan vi mäta under 24h med en exakthet på 92-98%.

Vi hjälper er med radonmätning, antingen långtidsmätning med spårfilms dosor eller korttidsmätning med en analysator som tar fram ett radonvärde med 92-98% säkerhet. 


 

Ventilerade golv / uppreglade golv

Vid problem med gamla markplattor, källare monterar vi ventilerade golv med fläkt som drar ut den fuktiga/ illaluktande luften. Det finns en hel del uppreglade golv som ger ifrån sig lukter, bakterier, mögelsporer, kemikalier ett exempel är när det uppreglade golvet är baserat på reglar med imprignerat virke. Då måste man riva det gamla golvet och bygga ett nytt enligt dagens normer med aktiv ventilation. GLÖM förslag på självventilerade golv, det bara att ni får upp emissionerna i boytan.


 

Service av avfuktare / krypgrundsavfuktare Stockholm

Vi kan hjälpa dig med service av din avfuktare / krypgrundsavfuktare /sorptionsavfuktare, vi kan erbjuda på platsen service eller intags service. Enklare fel avhjälps oftast på plats men tex intermintenta fel behöver man ibland felsöka på "verkstaden" för att slippa få höga kostnader med flera besök innan man kan komma tillrätta med problemet. Vi gör service på de flesta kända märkena av krypgrundsavfuktare.                                    

 

Så här kan det se ut om man inte ger sin avfuktare rätt service ibland - den tappar då effektiviteten och drar mer el.

corroventa_anticimex_krypgrundavfuktare_mgelpvxt_mikrobiell_besiktning.JPG


 

Energi effektiv torkning av tvätt i flerbostads hus brf / hyreshus mm 

Ett bra sätt att få ner driftkostnaderna i tex en bostadsrättsförening eller hyreshus är att ta bort den gamla elvärmaren och montera in en effektiv avfuktare med externa fläktar i tvättstugans torkrum. Att torka tvätten med en avfuktare är betydligt mer energi effektivt än att värma bort fukten ur kläderna. Ekonomiskt går kalkylen ioftast ihop på några år. Eftersom det blir många drifttimmar på avfuktaren är det extra viktigt att välja ett aggregat av mycket god kvalité, vi använder Munters kylavfuktare i den här typen av avfuktnings installationer.


Krypgrunds isolering - vi isolerar din krypgrund

Vi hjälper dig att isolera din krypgrund, vi arbetar med ett flertal isolerings material för att det ska passa alla hus. Krypgrunds isolering är ett bra sätt att sänka kostnaden för en befintlig krypgrundsavfuktare.

Sjuka hus Stockholm - luktsmittade hus

Allmänt om sjuka hus: Sjuka-hus är vad man i dagligt tal kallar en byggnad där det i större omfattning än normalt förekommer människor lider av symptom som
• irritation i ögon, näsa och hals
• torrhetskänsla i slemhinnor och hud
• hudutslag, trötthet, huvudvärk och illamående
när de vistas i byggnaden. Sjuka-hus symptom är kopplade till icke industriella arbetsplatser som offentliga lokaler, kontor, skolor daghem och bostäder.

Sjuka hus i praktiken: 
Att hitta grundproblemet till sjuka hus är inte alltid så lätt. Det är relativt vanligt att problemet beror på fukt och mögel tex att man satt igen tilluftsdonen och att luft sugs in i bostade via krypgrund eller vinden. Det finns ingen standardlösning på sjuka hus, man får utforma en handlingsplan enligt trappstegsmetoden. En vanlig kommentar är att "vi får riva allt", vilket många gånger kan vara helt i onödan samt så pass dyrt att en del familjer inte har råd att utföra åtgärden, vilket gör att barnen får fortsätta leva i en mindre bra miljö.
Luktsanering av mögellukt, skarpa lukter / elaka lukter, ozonbehandling - plasmateknologi Stockholm

Vi luktsanerar i Stockholm med Blue line ozon aggregat / ozon generator och Biozone plasma/ozon aggregat. Ozon dödar mögelsporer,bakterier det har en mycket kraftig avdödning på mögelorganismer. Ozon är en kraftig oxidationsagent, som eliminerar dom flesta lukter och odörer som uppfattas som otrevliga och som kanske även är giftiga eller allergiframkallande. Vi har även ozonaggregat för uthyrning. En hel del uppdrag utför vi vid försäljning av hus eller lägenheter då tex säljaren har haft katter eller andra djur som avgett lukt i olika former eller där den tidigare ägaren rökt i bostaden. Vid mycket svåra fall kan man bli tvungen att spärrmåla. Luktsanering med ozon är idag en vedertagen luktsanerings form. Att lägga ner några tusenlappar på en luktsanering brukar vara en mycket god investering när man ska sälja en bostad som är behäftad med någon elak lukt / skarp lukt.

Luktsanering av bil, en ökande del av våra luktsanerings uppdrag. Vi har idag flera Taxi åkare som frekvent får sina bilar luktsanerade / uppfräschade av oss. För att få ett bra resultat måste bilen tvättas på insidan så gott det går och sen kör vi våra sanerings aggregat / ozon generatorer. 

Hur fungerar våra plasma sanerings aggregat / luktsanerings aggregat?

Luften som passerar in i en enhet som exponeras för intensivt bakteriedödande UV-ljus som bryter ner organiska föroreningar. UV-ljusets speciella våglängder reagerar med en katalysator (aluminiumdioxid) och skapar av gaserna i syret och vattnet i luften en renande plasma som dödar bakterier, virus, mögelsporer reducerar VOC (flyktiga kemiska gaser) och neutraliserar dåliga lukter. Plasman blåser vi ut i rummet där den direkt bryter ner alla föroreningar på molekylnivå i alla vrår.
Den rengörande ultrarena luften blåses sedan tillbaka ut i rummet och bär med sig den renande
fotoplasman som söker upp och förintar skadliga föroreningar / elaka lukter (på molekylnivå) i alla vrår.
Jämfört med passiva luftreningssystem, som filtrerar bort smittämnen och föroreningar med hjälp av en fläkt, är luftreningssystem baserade på plasmateknologi mycket effektivare när man vill rena luften i ett helt rum eller stillastående luft som man inte får genom ett filter.
Dessutom fungerar luftreningssystem som är baserade på plasmateknologin kontinuerligt eftersom de inte blir tilltäppta av smuts och inte kräver byte eller rengöring av några filter. Detta är miljövänliga produkter som använder sig av syre- och vattenmolekyler i luften.
Vår teknologi laddar om luften från ett överskott av positiva joner till negativa joner. Innan ett åskväder är luften fylld med mängder av positiva joner. Åskväder är ett av flera sätt naturen använder för att komma i balans. När åskan går frigörs en stor mängd
negativa joner. När negativa joner tillförs i inomhusluften, dras de luftburna förorenande partiklarna till varandra och blir därigenom alltför tunga och ramlar ner till golvet. Därmed avlägsnas de ifrån luften och hamnar inte i kroppen via vårt lungsystem. 

Allmänt om Ozon

ozon_luktsanering_plasma_sanering_mgelsanering_bakterie_sanering.jpg

Ozonaggregat och ozongeneratorer är perfekta för luktborttagning / luktsanering i privata hem, restauranger, kök, gymnastik salar, omklädningsrum, soprum och hygienutrymmen samt till rök/luktsaneringav bilar, hotellrum och bostäder. Ozon är starkt oxiderande och har använts i över 100 år till desinficering, ozon framställs  i generatorer som antingen bygger på  UV-ljuseller en Corona urladdning. Ozon bildas naturligt vid elektriska urladdningar under åskväder, därav att man kan uppleva luften som ren/frisk efter ett åskväder. När man luktsanerar med ozongenerator skall man inte vistas någon längre stund i utrymmet så efter startat aggregat går man ut och stänger efter sig. När tiden gått ut för saneringen går man in och stänger av ozonaggregatet öppnar fönsterna samt lämnar utrymmet. Fördelen med ozon är att det luktar skarpt, så det är lätt att känna när man vädrat tillräckligt tillsammans med vetskapen om halveringstiden.

Luktsanering av soprum / ta bort odörer skarpa lukter/dofter

Lukter i soprum är ett växande problem då människor tenderar att bli mer och mer känsliga mot dåliga/skarpa lukter / odörer. Många kyler idag sina soprum vilket är ett ganska dyrt sätt att kontrollera dofterna, med våra plasma/ozon aggregat sparar man mycket pengar jämfört med kylning. En annan fördel är att zongeneratorn/plasma aggregatet även avdödar bakterier vilket kylan inte gör.

Luktsanering - luktkontroll på gym / träningslokaler

Dom flesta gym ligger i en lokal som lyder under OVK vilket ska se till att den har en god ventilation, men oftast räcker inte det när det tidvis vistas mycket människor som utsöndrar mycket lukter. Vi har anpassade aggregat som kan vara aktiva under tiden kunderna är och tränar samt att vi har starkare ozon/plasma aggregat vi kan köra kvälls/nattetid då ingen vistas i lokalen och få en snabbare/kraftigare effekt.

 

 luktsanering_katt_urin.jpg      Luktsanering_Biozone_mgelsanering_krypgrund_ozon_stockholm.jpg


Provtagning mögel Stockholm

Vi samarbetar med Pegasus Lab i Uppsala och har genomför utbildningar i deras regi. Vi kan ta ytprover  samt luftprover för att utröna förekomsten av mögel eller andra skadliga ämnen i luften eller i inne miljön. Vi rekomenderar provtagning om man har anledning att misstänka att huset är kontaminerat med skadlig mögel tillväxt. Vi är auktoriserade provtagare genom Pegasus lab.


Stenspräckning / sprängning av sten, berg, betong

För att kunna utföra även de mest svåra/krävande jobben där tex berget försvårar arbetet eller omöjliggör de vanliga åtgärderna har vi nu genomgått och blivit godkända att utföra krutpatrons spräckning av bla sten, berg, betong (godkända av tillverkaren samt Polisen och förvaring av Nack Kommunen). Normalt sprängmedel har en brinntid på ca 4-6000m per sekund vilket ger en explosion som man ej kan använda inne i krypgrunden, huset, garaget utan stor risk för skador. Vi använder krutpatroner som har en brinntid runt 300m/sekund, det blir då en mer kontrollerad spräckning och reducerar risken för skador på byggnader mm.


 

Inneklimat utredning Stockholm

I våra hem och på arbetsplatser finns det personer som inte mår bra - det kan bero på flera olika faktorer det kan var psykosociala, dålig ventilation, mögel, fukt, kemiska emissioner. Vi kan mäta det mesta tex mögel sporer, CO2 halten, luftomsättning mm


Ventilation Stockholm - förbättring av inneklimatet.

Vi installerar ventilation i Stockholm, frånluft, FTX, i äldre och nybyggda hus. Ibland kan det räcka att förbättra befintlig ventilation och ibland får man bygga helt nytt.

Enligt Magnus Mattsson, doktor i inomhusmiljö vid Högskolan i Gävle har vi ett ökande problem med inneklimatet i våra bostäder. Det finns flera bidragande orsaker till den försämrade innemiljön: bla ökad användning av kemikalier, ombyggnation av våra bostäder med försämrad ventilation som resultat, fuktigare klimat.

Vilket ventilationssystem ska jag välja?

En bra ventilationslösning ger frisk luft som vi mår bättre av inomhus. För att bli bra måste ventilationsanläggningen anpassas till byggnaden. Det är dessutom viktigt att den anpassas efter krav om tillräckligt god luftkvalitet och innemiljö i övrigt. Viktiga funktioner är värmeåtervinning och möjligheten att behovsstyra luftflödena. Båda funktionerna minskar energianvändningen, och därmed de löpande driftskostnaderna för huset.

 Vad passar vårt hus?

Exakt hur ventilationen ska konstrueras beror  på vilken typ av byggnad det handlar om. En annan faktor att ta hänsyn till är hur byggnaden används. En vanlig situation är att ett äldre par säljer sitt hus till en ung barnfamilj. Husets planlösning är perfekt även för de nya ägarna, de målar och tapetserar för att göra huset till sitt. Vad de sällan tänker på är att huset numera används på ett helt annat sätt än tidigare, vilket ställer nya krav på installationerna. En luftomväxling som räckte gott för det äldre paret räcker inte alls för den nya ägarfamiljen, som exempelvis tvättar dubbelt så ofta som de tidigare ägarna. Dessutom kanske det nya paret bytt oljepannan till tex bergvärme, detta försämrar självdraget och kan skapa en känsla av att luften i huset blivigt ofräsch. Händiga "hasse" sätter ofta in en billig fuktstyrd fläkt i badrummet vilket sällan räcker fullt ut.

monterad_suglda_mgel_fukt_problem_skarpa_lukter_inomhus_ventilations_frbttring.JPGavfuktningsteknik_3_bilar_p_rad_mgel_fukt_problem_radon_ventilation_mgelsanering_luktsanering_dlig_ventilation.JPG

ventilation_stockholm_suglda_mgel_p_vind_Ocab_anticimex_nykping_trosa.jpg

Radon

Radon är en ädelgas som är skadlig för människor, den kan komma från tex blåbetong inne i huset eller från marken. Vi utför radonåtgärder och i vissa fall kan man kombinera avfuktningen med radonåtgärden tex via ventilerade golv mm.

Avfuktingsteknik

Södra Stockholm Adress: Mörtnäs Hagväg 3, lokal 4,  134 44  Gustavsberg. Telefon 08-51816666 kontakt@avfuktningsteknik.se

Norra Stockholm Ullevivägen 18, lokal 8, 19740 Bro Telefon 070-5181901 martin@avfuktningsteknik.se

Webbyrå: Pigment AB Stockholm